1. SENARYO : Söz konusu karar henüz tebliğ edilmediğinden, kurumlarda işleyen süreçler devam edecek ve tebliği müteakip veya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulundan çıkacak itiraz sonucuna göre yeniden değerlendirme yapılacaktır.

2. SENARYO : Danıştay kararı gözönünde bulundurularak, Komisyon tarafından yazılı-sözlü puan ağırlığı (%70-%30 gibi) belirlenerek mülakat süreci devam ettirilecektir.

3. SENARYO : İleride oluşabilecek hukuki itilaflara sebebiyet verilmemesini teminen, itiraz sürecinin sonucuna göre başarı sıralamasında yazılı-sözlü puan ağırlığının yeniden belirlendiği yeni bir yasal düzenleme yapılana kadar kurumlardaki mülakat süreçleri durdurulacaktır.

4. SENARYO : Mülakat tamamen iptal edilerek yazılı sınav puanına göre atama yapılacaktır.

DERNEĞİMİZİN YORUMU

Karar sınavın iptali anlamına gelmemektedir. Yazılı sınav geçerlidir. Yalnızca sözlü sınav yapılırken yazılı-sözlü puan ağırlığının belirlenmesi gerekecektir.

Kurumumuzda şube müdürü ve merkez müdürü kadroları için yapılacak olan sözlü sınavın yasal dayanağı sorunlu hale geldiğinden, ileride ortaya çıkacak hukuki itilaflara sebebiyet verilmemesi için 2. veya 3.senaryonun uygun olacağı düşünülmektedir.

Süreç derneğimizce yakından takip edilmekte olup, gelişmeler hakkında bilgi verilecektir.