Derneğimizin 4 üncü Olağan Genel Kurulu 29 Haziran 2019 günü, Türkiye'nin dört bir yanından gelen üye şeflerimizin katılımıyla, Ankara'da gerçekleştirilmiştir.

Toplantı gündeminde belirtildiği şekliyle; açılış ve yoklama yapılmış, Divan Başkanı ve heyeti seçilerek Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının okunması, görüşülmesi ve oylanması gerçekleştirilmiştir. Devamında Derneğimizin 4 üncü dönemdeki tahmini bütçesi okunarak kabul edilmiştir.

3 üncü Dönem Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Sayın Fatma Ülkü İNCE yaptığı konuşmasında;

Şeflerimizin de katkısıyla Derneğimizin, itibarlı, kurumsallaşmış, belli bir istikrara, saygınlığa kavuşmuş bir sivil toplum kuruluşu haline geldiğini ifade etmiştir. Devralınan bayrağı teslim ederken Yeni Yönetim Kurulunun da çalışmalarını ilkeli bir şekilde, taviz vermeden kararlılıkla sürdüreceğine olan inancının tam olduğunu, 3 üncü Dönemde hedefleyip gerçekleştiremedikleri birçok projenin de  4 üncü Dönemde hayata geçirilmesinin en büyük temennisi olduğunu ifade etmiştir.

Verilen aranın ardından öğleden sonraki oturum, Tüzük değişikliklerinin görüşülmesi, oylanması, Dernek organlarının seçimi, Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ve dilek ve temennilerle sonuçlandırılmıştır.

Yönetim Kurulu adına konuşmasını yapan Aygen TOPBAŞ KAYA;

Yönetim Kuruluna verilen bu yetkinin ağırlığının ve sorumluluğunun bilincinde olduklarını, Dernek Tüzüğünde belirtilen misyon çerçevesinde sosyal güvenlik şeflerinin özlük ve mali anlamda yaşadığı kayıpları gidermek ve yeni kazanımlar elde etmek adına çalışmalarını özveriyle sürdüreceklerini ifade etmişlerdir.
3 üncü dönemde Yönetim Kurulundaki Genel Sekreterlik görevinden Derneği iyi tanıdığını, şeflerin beklentilerini iyi bildiğini belirterek bu yoldan hareketle öncelikle 5 inci Dönem Toplu Sözleşmeler olmak üzere şeflerin özlük ve mali haklarını bir adım öteye taşıyacak Kanun değişiklik teklifleriyle çalışmalarını hızlandıracaklarını belirtmiştir.
Kendilerine verilen bu yetki için Genel Kurula teşekkür ederek konuşmalarını sonlandırmışlardır.

4 üncü dönemde görev yapacak;

Dernek Yönetim Kurulu:

- Aygen TOPBAŞ KAYA (Yönetim Kurulu Başkanı)

- Mustafa Emre ÖZCAN (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

- Osman İREZ (Genel Sekreter)

- Ahmet ÜNAL (Genel Mali Sekreter - Sayman)

- Yusuf AKTAŞ (Genel Basın-Yayın Sekreteri)

- Ali ONUR (Genel Protokol ve Halkla İlişkiler Sekreteri)

- İsmail DALKIRAN (Genel Hukuk ve Mevzuat Sekreteri)

- Ali OKÇU (Genel Teşkilatlanma Sekreteri)

- Serdar YILMAZER (Genel Eğitim Sekreteri)

Dernek Denetim Kurulu:

- Tahsin KAMALAK (Denetim Kurulu Başkanı)

- Çetin TÜRKAY (Denetim Kurulu Üyesi)

- Hasan ÜNAL (Denetim Kurulu Üyesi)

Bu vesileyle 4 üncü Olağan Genel Kurulumuzun Sosyal Güvenlik Kurumunda şef unvanında görev yapan üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, 3 üncü dönemdeki emekleri ve özverileri için dernek organlarındaki şeflerimize teşekkür ediyoruz.