Derneğimizin 4 üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2019 Salı günü saat:12:30’da Dernek Merkezinde; salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 29 Haziran 2019 Cumartesi günü saat:10.00’da Kent Otel’de (Mithatpaşa Cd N:4 Ankara) yapılacaktır. 

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

GÜNDEM                  :

1) Açılış ve Yoklama,

2) Divan Başkanlık seçimi ve saygı duruşu,

3) Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunması, görüşülmesi ve ibrası,

4) Tahmini bütçenin okunması ve kabulü,

5) Tüzük değişikliği taleplerinin değerlendirilerek oylanması,

6) Dernek organlarının seçilmesi,

7) Dernek tüzüğünün 11.maddesinin (f), (ğ) ve (ı) maddeleri gereği yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8) Dilek, temenniler ve kapanış.