Erzurum İl Temsilcimiz Serap KAYA'nın organizesiyle derneğimiz tarafından düzenlenen, Erzurum İl Müdürlüğünde görevli şeflerimiz ile İl Müdürü, İl Müdür Yardımcılarını bir araya getiren yemekli toplantı düzenlendi.

Yemek öncesi konuşmasında KAYA, Sosyal Güvenlik Şefleri Derneğinin amaç, hedef ve vizyonundan bahsederek çalışmalar ve derneğimizin hedefleri doğrultusunda bilgiler paylaşmıştır.

Erzurum Sosyal Güvenlik İl Müdürü Sayın Nizamettin DURMUŞ ise yaptığı konuşmada; Sosyal Güvenlik Kurumunda şef kadrosunun idarenin en temel yapı taşı olduğunu, memurla müdür arasında köprü vazifesi görmesinin yanında hizmet alan kesime karşı da kurumun öncelikli yüzü olduğunu belirterek, şeflerin zor bir görev ifa ettiklerinin bilincinde olduklarını, şeflik unvanının hak ettiği seviyeye gelmesi için gerek özlük gerekse de mali anlamda yapılacak çalışmalara tam destek sunduğu ve sunacağını belirtmişlerdir.

Hem derneğimize hem de şef arkadaşlarımıza verilen önemin yansıması olan toplantıya katılan başta Erzurum Sosyal Güvenlik İl Müdürü Sayın DURMUŞ'a, İl Müdür Yardımcıları sayın Mahmut ÇAĞLAR ve Halil İbrahim COŞKU'ya teşekkür ederiz.

{gallery}iresim/vtumb/erzurum-2018{/gallery}