4 üncü Olağan Genel Kurulumuza katılan üyelerimizin değişiklik talepleri neticesinde oylanarak kabul edilen tüzük değişikliklerimiz Ankara Valiliği İl Dernekler Masasınca onaylanmıştır.

Onaylanan değişiklikler Hukuk ve Mevzuat Sekreterliğimiz tarafından tüzükteki yerlerine işlenerek yayıma hazır hale getirilmiştir.

Değişikliklerin çoğunluğu dernek tüzüğümüzün çerçeve mevzuatla uyumlu hale getirilmesine yöneliktir. Bunun dışında Yönetim Kurulumuza, İstişare Kurulu, Yayın Kurulu ve Çalışma Kurulu oluşturma ve usul ve esaslarını belirleme yetkisi verilerek Derneğin her yönden gelişimine katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Dernek tüzüğümüzü incelemek için tıklayınız.