Uzun süredir özelde şefleri, genelde 5 milyona yakın memuru ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerini hep birlikte takip ettik.

Görüşmelerden önce şeflerin özlük ve mali anlamda haklarının iyileştirilmesi için gerek Kamu İşveren Heyeti gerekse de sendikal olarak mücadelemizi gerçekleştirmiştik. Dün itibariyle Kamu Hakem Kurulundan çıkan sonuca göre kamu işveren heyetinin teklif ettiği 2020 yılı için 4+4, 2021 yılı için 3+3 teklifi kabul edilerek zam oranlarımız büyük olasılıkla enflasyonun altında kalmıştır (fakat, enflasyon farkı verilecektir). Diğer taraftan hizmet kollarının ve sendikanın genel taleplerinin de Kamu Hakem Kurulunda karara bağlanacağı Kamu İşveren Heyeti tarafından açıklanmıştır. Fakat Kamu Hakem Kurulu açıklamasında oransal zam dışında başka bir husustan bahsedilmemiştir.

Burada şefler olarak takip etmemiz gereken yol, resmi gazetede yayımlanacak Kamu Hakem Kurulu kararının yayımlanmasıdır. Gelişme olması durumunda sizlere duyuracağız.