Sosyal Güvenlik Kurumu başkanı Sayın Mehmet Selim Bağlı ve başkan yardımcıları Sayın Cevdet Ceylan ve Lütfi Aydın, derneğimiz yönetim kurulu tarafından ziyaret edilmiştir.

Ziyarette konuşan başkanımız Aygen Topbaşkaya, şeflerin özlük haklarının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti. Yapılan çalışmalarda Sosyal Güvenlik Şefleri Derneği olarak her zaman katkı sunabileceklerini belirtmişlerdir. Ayrıca Kurumda çalışan şefler için moral ve motivasyonu üst seviyeye çıkaracak ve tüm şeflerin bir arada olacağı bir kişisel gelişim eğitimi talebini iletmiştir. Son olarak çalışma şevkini arttıracak görevde yükselme sınavının da bir an önce açılması talebi Sayın Bağlı'ya iletilmiştir.

Kurum Başkanımız Sayın Mehmet Selim Bağlı ise, Kurum yöneticileri olarak şeflerin yanında olduklarını ve her platformda şeflerin özlük ve mali haklarını dile getirdiklerini ifade etmiştir. Ayrıca 2020 yılının ilk döneminde görevde yükselme sınavı açılabileceğini, bununla ilgili kadro çalışmalarının sürdüğünü belirtmiştir.

Kurum Başkanımızı takiben başkan yardımcıları Sayın Cevdet Ceylan ve Lütfi Aydın ziyaret edilerek aynı talep ve dilekler kendilerine iletilmiştir.

Yönetim Kurulumuza seçilen şefleri, makamlarında kabul ederek sorunları ve çözüm önerilerini dikkatle dinleyen Sayın Kurum Başkanımıza ve Başkan Yardımcılarımıza teşekkür ederiz.