Sosyal Güvenlik Kurumunda şef kadrosunda çalışanlar olarak yaşadığımız sorunlar ve çözüm önerilerini üst makamlara ulaştırmak ve yönetim sürecine katkıda bulunmak amacıyla 13/09/2011 tarihinde İstanbul'da kurulan derneğimiz, 19/02/2012 tarihinde yapılan genel kurul sonucunda dernek merkezini Ankara'ya taşımıştır.

Derneğimizin amacı dernek tüzüğümüzde şu şekildedir: Dernek; Üyelerin, sosyal, kültürel, ekonomik ve mesleki yönlerden hak ve yararlarını korumak, ülkenin sosyal politika ve istihdam alanında bilgi, tecrübe birikimine ve bu alanda yürütülen politikalarının geliştirilmesine ve yenilenmesine katkıda bulunmak amacı ile kurulmuştur.

Belirtilen amaç doğrultusunda yapıcı çözüm önerileri ve yaklaşımlarla faaliyetlerini sürdüren derneğimizin üye sayısı 1000'e yaklaşmıştır.

Sosyal Güvenlik Şefleri Derneği