Sosyal Güvenlik Şefleri Derneği: 

Derneğimiz; Sosyal Güvenlik Şeflerinin sosyal, hukuki, ekonomik, kültürel ve mesleki ihtiyaçlarını karşılamak ve yararlarını korumak

ülkenin sosyal politika ve istihdam alanında bilgi, tecrübe birikimi ve bu alanda yürütülen politikaların geliştirilmesi ve yenilenmesine

katkı sağlamak amacıyla  13/09/2011 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur.

 

 

KURUCULAR : 

Zafer ŞİMŞEK

Cengiz ATASOY

Ercan ÇAKMAK

Hatice ÇOLAK

Murat UĞUR

Mümin ULUOCAK

Gökhan ÇIKRIKÇI

 

Önceki Başkanlarımız :

Zafer ŞİMŞEK

Feyzullah AKTAŞ

Fatma Ülkü İNCE